Tüketici Bilgilendirme Rehberi

 • Abonelik tesisi ve iptaline ilişkin hususlar;
 • Mobil haberleşme hizmetlerinde abonelik tesis ederken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

Abonelik sözleşmesi imzalamadan önce abonelik sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerinizi dikkatlice okumanız, sözleşmenin ilk sayfasında bulunan abone tercihlerini işaretlemeniz, girilen kişisel bilgilerinizin doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir. Özellikle seçmiş olduğunuz tarifenin isminin doğru bir şekilde abonelik sözleşmesine yazıldığından emin olunuz. Sözleşmenin imzalı bir suretini almayı unutmayınız!

Vestelcell Abonelik Sözleşmesi için tıklayınız.

 • Aboneliğimi nasil iptal edebilirim?

Abonesi olduğunuz işletmeciye talebinizi, kimliğinizi ispatlayıcı belge ile birlikte yazılı olarak bildirmek veya işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek suretiyle sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, yazılı talebin kendisine ulaşmasından itibaren; 24 saat içerisinde talebinizin alındığı bilgisini iletişim adresine iletmek zorundadır.
Ayrıca işletmeci 7 gün içerisinde fesih talebini yerine getirerek posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini tarafınıza bildirmekle yükümlüdür.

 • Tarife ücretleri, kullanım miktarı sınırlı hizmetler ve katma değerli hizmetlere ilişkin hususlar;
 • Tarife ücreti değişikliği durumunda yapılması gerekenler?

Tarife değişikliği yürürlüğe girmeden makul bir süre önce işletmeciler tarife değişikliğini abonelere SMS, arama ve/veya posta ile (faturada değişiklik belirtilebilmektedir) duyurmakla yükümlüdür. Bu nedenle işletmeciler tarafından SMS, telefon veya posta yoluyla yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

 • Kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde paket, kota aşımı yapmamam için bilgilendirilme nasıl yapılmaktadır?

Ses, SMS, internet (veri) ve benzeri hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı (100 dk, 500 SMS veya 4GB vb.) hizmet kullanan aboneler, kullanım miktarının %80 ve %100 sınırına ulaşılması durumunda asgari olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmektedirler.
Ayrıca, aboneler tarafından kullanım miktarı sınırlı paketlerin ne kadarlık kısmının kullanıldığı bilgisi işletmecilerin internet sitelerinin online işlemler menüsünden veya SMS göndermek suretiyle ücretsiz olarak sorgulanabilmektedir. Söz konusu bilgilere işletmecinin müşteri hizmetlerinden de ulaşılabilmektedir.

 • Onayım olmadan katma değerli hizmet satın aldığım gerekçesi ile hattıma ücret yansıtılmış. Ne yapmalıyım?

Talebiniz ya da onayınız olmadan söz konusu hizmete üyelik yapıldığını düşünüyorsanız, mobil cihazınızı sadece sizin kullandığınızdan, SMS, wap vb. bir yöntemle ücret ve abonelik ile ilgili bir onay vermemiş olduğunuzdan veya hattınızı kullanan başka birinin (yakınlarınız gibi) hizmete üyelik yapmadığından emin olduktan sonra, şikâyetiniz için hizmet aldığınız işletmeciye başvurabilirsiniz. İşletmeciler tarafından sorun çözülmediği takdirde yasal yollara başvurabilirsiniz.

 • Taahhütlere ilişkin hususlar;
 • Taahhütlü tarife nedir ve neden tercih edilmeli ya da edilmemelidir?

Taahhütlü tarifeler, belirli bir tarifede belirli bir süre için aboneliğinizi devam ettirmeniz veya belirlenen koşulları sağlamanız halinde bazı avantajlar sağlayan tarifelerdir. Bu nedenle taahhütlü tarifeleri seçerken;

  • Taahhüt dönemi boyunca ilgili hizmet ihtiyacınızı,
  • Taşınma ihtimalinizin olup olmadığını, mümkünse taşınacağınız bölgede işletmecinizin altyapısının bulunup bulunmadığını,
  • Taahhüt bulunmayan tarifelere göre seçmeyi düşündüğünüz taahhütlü tarifenin avantaj ve dezavantajlarını

değerlendirerek karar vermeniz uygun olacaktır.

 • Taahhütlü tarife aboneliğimi istediğim zaman sonlandırabilir miyim?

Taahhüdünüzü istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Ancak süresinden önce taahhütlü sözleşmenizden caymanız halinde işletmeciler; taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya sağlanan diğer faydaların bedelleri ile kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aylık tarife bedelinin taahhüt süresi bitimine kadar kalan aylara ilişkin ücretlerin toplam bedelini karşılaştırarak, abone açısından daha avantajlı olan tutarı, cayma bedeli olarak faturanıza yansıtabilmektedir.

 • Faturalar ile ilgili hususlar;
 • Adresime fatura gelmiyor. Ne yapmalıyım?

İşletmeciler abonelerine basılı fatura göndermekle yükümlüdür. Ancak, abonenin talebi veya onayı ile basılı fatura yerine elektronik ortamda da fatura gönderilebilir. Bununla birlikte, faturalarınızın adresinize ulaşmaması halinde, abonesi olduğunuz işletmecideki adres bilginizin doğru olup olmadığını kontrol etmenizde fayda görülmektedir.

 • İşletmecilerin ayrıntılı fatura için ücret talep etmeleri uygun mudur?

Ayrıntılı faturanın;
basılı olarak talep edilmesi durumunda işletmeciler tarafından ücretli veya ücretsiz şekilde,
elektronik ortamda talep edilmesi durumunda ise ücretsiz bir şekilde aboneye sunulması gerekmektedir.

 • Faturam tarifemde belirtilen tutardan fazla geldi. Ne yapmalıyım?

Faturanıza hangi ücretlerin yansıtıldığı bilgisini, hizmet aldığınız işletmecinin internet sitesinde yer alan online işlemler menüsünden (asgari 3 aylık kullanım detaylan yer almaktadır) sorgulayarak ya da müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. Halen söz konusu fatura tutarının fazla olduğunu düşünüyorsanız işletmecinize başvurabilirsiniz. Başvurunuz neticesinde, sorunun işletmeciniz tarafından çözülmediğini değerlendirmeniz halinde yasal yollara başvurabilirsiniz.

 • Yurtdışı seyahatlerimde mobil hattımı kullanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Mobil hattınızı yurtdışında kullanabilmek için hattınızın uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açık olması gerekmektedir. Ancak, yurtdışında iken arama yapmanın yanında aranmanın da ücrete tabi olması, yurtdışındaki arama/aranma ve veri kullanım (internete erişim) ücretlerinin, ülkeden ülkeye değişebilmekle birlikte, yurtiçindeki aynı hizmetlere göre daha yüksek olması sebebiyle, işletmecinizin internet sitesinden, müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz veya yurtdışına gittiğiniz ülkede tarafınıza SMS ile gönderilen yurtdışı ücretlerini göz önünde bulundurarak kullanım yapmanızda fayda görülmektedir.
Ayrıca herhangi bir talebe gerek olmaksızın uluslararası mobil veri dolaşım (roaming) hizmetinden yararlanan abonelere, veri (data) kullanım tutarlan 100 TL ve 250 TL’ye ulaştığında işletmeciler tarafından bilgilendirilme yapılmaktadır.

 • Kıyı bölgelerinde veya diğer ülke sınırlarına yakın bir bölgede yaşıyorum. Cihazımın diğer ülke şebekelerine bağlanmaması için ne yapmalıyım?

Hattınız uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açılmadığı müddetçe diğer ülke şebekelerinde kullanılamayacaktır. Ancak hattın uluslararası dolaşım hizmetine açık olması durumunda kıyı veya sınır bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımızın yurtdışındaki işletmecilerin şebekesi üzerinden hizmet alma ve bu durumda uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilerek yüksek faturalar ile karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır.
Bu durum ile karşılaşmamak için; hizmet aldığınız işletmeci ile irtibata geçerek hattınızı uluslararası dolaşım hizmetine kapalı hale getirebilir veya mobil cihazınızın ayarlar menüsünden, kendi mobil operatörünüzü (ağ operatörleri/operatörler) manuel olarak seçerek yurtdışından hizmet veren şebekeye otomatik geçiş yapılmasını engelleyebilirsiniz.

 • 444’lü numaraları aramanın ücreti nedir?
444'lü numaralara doğru yapılan aramalarda; abonenin mevcut tarifesinde yer alan sabit hatlara doğru yapılan aramalardaki ücretlendirmeden farklı bir ücretlendirme yapılmamaktadır.

 • Güvenli İnternet Hizmeti Nedir?
22/11/2011 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunulmakta olan Güvenli İnternet Hizmeti (GİH) sizi ve ailenizi internetin zararlı içeriklerinden büyük oranda korumak amacıyla geliştirilmiştir.
Güvenli İnternet Hizmeti, isteğe bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmetidir.
Başta çocuklar ve gençler olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan tüm internet kullanıcılarının güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamak, zararlı içeriklere yönelik koruyucu önlemler almak, internetin risklerinden, zararlı içeriklerinden toplumu korumak için Güvenli İnternet Hizmeti kullanıma sunulmuştur.
 • Güvenli İnternet Hizmeti hangi profillerden oluşmaktadır?
Güvenli İnternet Hizmeti, Çocuk ve Aile olmak üzere iki farklı profil seçeneği ile sunulmaktadır. Çocuk ve Aile Profillerine ait kriterler psikoloji, pedagoji, sosyoloji ve hukuk alanlarında uzman akademisyenlerin bulunduğu bir kurul tarafından tespit edilmektedir.
Güvenli İnternet Hizmeti ile tüketicilerin; müstehcenlik, çocukların cinsel istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar, dolandırıcılık, zararlı yazılımlar, sağlık için tehlikeli madde temini vd. olumsuz içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.
 • Çocuk Profili: Çocuk Profili "beyaz liste" yöntemi ile çalışmaktadır. Bu yöntemde güvenli olduğu onaylanmış İnternet sitelerine erişim sağlanmaktadır.
 • Aile Profili: Aile Profili "siyah liste" yöntemi ile çalışmaktadır. Bu profil kapsamında zararlı içeriğe sahip İnternet sitelerine erişilememektedir. Aile profili kapsamında, Çocuk Profiline ek olarak kişisel sitelere, forum ve paylaşım sitelerine erişim sağlanmaktadır. Aile profilini tercih eden vatandaşlar, talep ettikleri takdirde oyun, sohbet, sosyal medya sitelerine ve uygulamalarına erişimi filtreleme seçeneğine sahiptirler.

 • Güvenli İnternet Hizmeti düzenlemesinin hukuki dayanağı nedir?
Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca çıkarılan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “İnternetin güvenli kullanımı” başlıklı 15. maddesi, tüm internet servis sağlayıcılara internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmet sunma yükümlülüğü getirmektedir.
 • Güvenli İnternet Hizmeti ücretli midir?
Güvenli İnternet Hizmeti, GİH’ni tercih eden abonelere ücretsiz olarak sunulmaktadır.

 • Güvenli İnternet Hizmeti Kullanımı zorunlu mudur?
Güvenli İnternet Hizmeti, tüketicileri internetin olumsuz içeriklerinden korumayı amaçlayan; ücretsiz, alternatif internet erişim hizmetidir
Güvenli İnternet Hizmeti, sadece talep eden abonelere sunulmakta olup, zorunlu değildir. 
Tüm Yeni Abonelikler Güvenli İnternet Profili ile otomatik olarak açılmaktadır ve aboneler dilediği zaman profil iptali ya da değişikliğini OIM, SMS ve Müşteri Hizmetleri kanalları aracılığıyla yapabilmektedir.

 • Güvenli İnternet Hizmeti'ni nasıl tercih edebilirim?
Güvenli İnternet Hizmeti tercihi, Profil değişikliği ve iptali işlemleri şu kanallar üzerinden sağlanmaktadır;

 • SMS Kanalı:
Vestelcell hattınızda aktivasyonunu gerçekleştirmek istediğiniz filtrenin kısa kodunu 2500 kısa numarasına göndererek gerçekleştirebilirsiniz. 

FILTRE

SMS olarak yazılacak
Kısa Kod

SMSîn gönderileceği
Numara

 Profil seçiminizi iptal etmek için

 GUVENLI IPTAL

 2500

SMS ile Profil Seçimi için

 COCUK profili

 GUVENLI COCUK

 2500

 AILE profili

 GUVENLI AILE

 2500

 AILE profiline ek olarak OYUN filtresi

 GUVENLI OYUN

 2500

 AILE profiline ek olarak SOSYAL filtresi

 GUVENLI SOSYAL

 2500

 AILE profiline ek olarak SOHBET filtresi

 GUVENLI SOHBET

 2500

 AILE profiline ek olarak SOSYAL VE SOHBET filtreleri

 GUVENLI SOSYAL SOHBET

 2500

 AILE profiline ek olarak SOSYAL VE OYUN filtreleri

 GUVENLI SOSYAL OYUN

 2500

 AILE profiline ek olarak OYUN ve SOHBET filtreleri

 GUVENLI OYUN SOHBET

 2500

 AILE profiline ek olarak SOSYAL, OYUN ve SOHBET filtreleri

 GUVENLI SOSYAL SOHBET OYUN

 2500 • Çağrı Merkezi:
Müşterilerimiz, 444 6 888 Vestelcell Müşteri Hizmetleri numaramız üzerinden Güvenli İnternet Profil değişikliklerini gerçekleştirebilmektedir.

 • Online İşlem Merkezi
Vestelcell mobil online işlem merkezinden giriş yaparak profil değişikliklerini gerçekleştirebilmektedir. 


Güvenli İnternet Hizmeti sizi ve ailenizi internetin zararlı içeriklerinden büyük oranda korur.
Detaylı bilgi için http://guvenlinet.org/basvuru adresi ziyaret edilebilir.


 • Numaramı değiştirmeden hizmet aldığım işletmeciyi değiştirebilir miyim?

Numaranızı değiştirmeden işletmecinizi değiştirebilmeniz için, öncelikle abonesi olmak istediğiniz yeni işletmeciye “numara taşıma” talebinde bulunmanız ve ilgili formları doldurarak taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.nts.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Adıma kayıtlı hat sayısını nasıl öğrenebilirim?

Aboneler, https://hat-sorgulama.btk.gov.tr internet adresinden gerekli bilgileri girerek üzerlerine kayıtlı aktif hatları öğrenebilmektedirler. Ayrıca herhangi bir aboneliği bulunmayan vatandaşlar da üzerlerine kayıtlı hatlara ilişkin bilgiyi e-Devlet üzerinden öğrenebilmektedirler.

 • Engelliler için sunulan hizmetler nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında;

 • Talep eden görme engellilerin abonelik sözleşme ve faturalarının “Braille” ya da sesli anons şeklinde sunulması,
 • Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin talep eden abonelere sesli mesaj olarak gönderilmesi,
 • Engelli tüketicilere yönelik makul ölçüde ekonomik avantajlar ihtiva eden tarife ve kampanyalar sunulması,
 • İnternet sitelerinin engelli abonelerin yararlanabileceği şekilde erişilebilirliğinin sağlanması,
 • Engellilere yönelik olarak sunulan tüm hizmetlerin internet sayfası üzerinde tek başlık altında toplanarak engelli tüketicilerin bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması,
 • Talep eden abonelere ücretsiz sesli konum bilgisi verilmesi,
 • Engelli abonenin konum bilgisinin, engelli abonenin talebi doğrultusunda asgari bir (1) telefon numarası tarafından da ücretsiz olarak (farklı operatörler arasında yapılacak sorgulamalarda yansıyabilecek kısa mesaj veya arama ücretleri hariç) öğrenilebilmesinin sağlanması,
 • Talep eden abonelere fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak gönderilmesi,
 • Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz olarak sunulması,
 • Ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS veya sadece data paketi hizmeti sunulması gerekmektedir.
 • Mobil telefon cihazlarına ilişkin önemli hususlar;

 

 • Mobil telefon cihazı alırken nelere dikkat edilmelidir?

Mobil telefon cihazı alırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde fayda görülmektedir.
Satın alınacak cihazın ambalajının açılmamış olması,
Cihazın markası, modeli ve seri numarası veya IMEI numarasının faturada belirtilmiş olması ve faturanın muhafaza edilmesi,
Cihazda "CE" işaretinin varlığının kontrol edilmesi,
Türkçe kullanım kılavuzu olan cihazların satın alınması,
Garanti belgesinin satıcı tarafından tasdik edilip edilmediğinin kontrol edilmesi,
Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri ve yetkili servislere ilişkin bilgi alınması.

 • Cihazımın ayıplı (kusurlu) olduğunu anlamam durumunda ne yapabilirim?

Cihazın ayıplı (kusurlu) olduğunun anlaşılması (teknik servis tarafından tespit edilmesi) durumunda;
Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilirsiniz. Satıcının yukarıda yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde yasal yollara başvurabilirsiniz.

 • Yurtdışından cihaz aldım ve Türkiye’de kullanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Mobil işletmeciler tarafından hizmet verilen elektronik kimlik bilgisine (IMEI) sahip cihazların Türkiye’de kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Cihaz kayıt işlemleri e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden yaptırabilmektedir.
Cihaz kayıt işlemi için ödenmesi gereken ücretler dâhil ayrıntılı bilgiye “Mobil Cihazların Kayıt Altına Alınması ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular” rehberinden/bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 • Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmam gerekir?

Mobil cihazların sahibinin rızası dışında elden çıkması durumlarında tüketiciler, cihazlarının hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Bilgi ve İhbar Merkezinin “0312 294 94 94” numaralı telefonunu aramak sureti ile haftanın 7 günü 24 saat (7/24) ihbarda bulunabilirler. Ayrıca, tüketicinin hizmet aldığı işletmeciyi arayarak hattını kullanıma kapatmasında da fayda görülmektedir.

Mobil Faturalı Tarife Ve Paket Aylık Ücretlendirmeleri Revizyonu

 • 2020 yılı Nisan ayı fatura dönemleri* itibarıyla; tarife ve/veya yenilenen paket aktivasyonu, tarife değişikliği, tek ve/veya çift yönlü hat kapama, tarife ve/veya yenilenen paket deaktivasyonu gibi tarife ve paketin tüm ay kullanılmadığı durumlarda geçerli olacak ücretlendirme şartlarında; BTK'nın gün bazlı tarife ve paket ücretlendirme kuralları çerçevesinde değişiklik yapılacaktır (KIST ücret). Yenilenmeyen ek paket ücretlendirmelerine ilişkin herhangi bir revizyon yapılmayacaktır.Fatura kesim tarihi ayın 26’sı olan müşteriler için : 27 Mart – 26 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla Revizyon sonrasında Tarife ve Paketler için yapılacak ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir.
 • Tarife ve Kampanya Aktivasyon Deaktivasyonu:
 • Tarifenin, varsa tarifeye bağlı kampanya ve taahhüt indirimlerinin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı hat aktivasyon ve hat deaktivasyon durumlarında, ilgili fatura dönemine özel olarak tarife aylık ücreti ve kampanya/taahhüt indirimleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:
 • Tarifede bulunan dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi birinin tamamını kullanmanız durumunda; tarife ücretinizin, varsa kampanya/taahhüt indiriminizin tamamı ilk faturanıza yansıtılır. Tarife faydalarından herhangi biri bitmediyse; tarifeden ve varsa kampanya/taahhüt indiriminden faydalandığınız gün ile orantılı kısmı ilk faturanıza yansıtılır.
 • Ek bilgiler:Tarifeye ve varsa tarifeye bağlı kampanyaya fatura döneminizin ilk gününde kayıt olarak tüm fatura dönemi boyunca tarifeden/kampanyadan faydalandıysanız, tarife aylık ücretinizin ve varsa kampanya/taahhüt indiriminizin tamamı ilk faturanıza yansıtılır.Hattınızın herhangi bir sebeple deaktif olması durumunda tarife ücreti, kampanya ve taahhüt indirimi hesabı yapılırken; deaktif olduğunuz gün, kullanım yapılan gün hesabına katılmaz.Tarifenizde sınırsız/limitsiz fayda bulunduğu durumda, faydalardan herhangi birinin tükenip tükenmeme kontrolü yapılırken, sınırsız faydaya bakılmaz.
 • Tarife Değişikliği:
 • Tarife değişikliği durumlarında ise; eski tarifede 15 günden fazla kalmanız durumunda tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin tamamı faturanıza yansıtılacaktır. Eski tarifede 15 günden az kaldığınızda ise; tarifenin dakika, SMS ve/veya internet faydalarının herhangi birini bitirip bitirmediğinize bakılır. Tarife faydalarından herhangi birini bitirdiyseniz, tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indirimin tamamı, bitmediyse tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki herhangi bir faydanın kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılacaktır. Tarifenin içerisindeki dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi biri bittiyse tarifenin aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin tamamı, bitmediyse tarife aylık ücretinin ve tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır.
 • Aylık Otomatik Yenilenen Paketler Aktivasyon/Deaktivasyon:
 • Paket aktivasyon ve hattın deaktif olması sebebiyle paket deaktivasyon gibi paketin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı fatura dönemlerine özel olarak, ilgili paket kapsamındaki hakların ne kadarını ilgili fatura döneminde kullandıysanız, söz konusu kullanım yüzdesine göre paket ücreti hesaplanarak faturanıza yansıtılacaktır. Örneğin; 2GB ek internet içeren paketin yüzde 50'sini (1GB'ını) kullanan müşterilerin faturalarına paket ücretinin yarısı, %25'ini kullanan müşterilerin faturalarına ise paket ücretinin dörtte biri yansıtılacaktır.
 • Ek bilgiler:Hattınıza tanımlı her bir paket için ayrı ayrı ücret hesabı yapılır. Bu sebeple; bir fatura dönemi içerisinde iki farklı yenilenen paket satın almanız durumunda ikisi için de ayrı ayrı ücret hesabı yapılacaktır. Yenilenen tüm yurt içi, uluslararası ve yurt dışı paketlerde aynı hesaplama yöntemi uygulanacaktır.
 • Otomatik Yenilenmeyen Paketler(Haftalık/30 Günlük):
 • Haftalık, 30 Günlük gibi tek seferlik satın alınan, yenilenmeyen paketlerde ise paketin kullanım süresinin ne zaman sonladığına bakılarak hesap yapılacaktır. Satın aldığınız paketin kullanım süresi; paketin satın alındığı fatura döneminde başlayıp, ayın fatura döneminde sona eriyorsa; paketin tam ücreti faturanıza yansıtılır. Satın aldığınız paketin kullanım süresi, paketin satın alındığı fatura döneminde başlayıp, bir sonraki fatura dönemine sarkıyorsa, ilk fatura döneminde paketin tüm faydalarını tüketip tüketmediğinize bakılır. İlk fatura döneminde paketin tamamını kullandıysanız, ilk fatura döneminde paketin tam aylık ücreti faturanıza yansıtılır. İkinci fatura döneminde pakete ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmaz. İlk fatura döneminde paketin tamamını kullanmadıysanız, paketi kullandığınız iki fatura dönemine gün ile orantılı ücret yansıtılır.Aylık yenilenmeyen paket kullanırken hattınızı deaktif ettiğiniz durumda paket ücreti; paketin tamamını bitirdiyseniz tam aylık ücret, bitirmediyseniz deaktif olduğunuz güne kadarki gün bazlı ücret alınacak şekilde hesaplanır.
 • Hattın Tek/Çift Yönlü Olarak Hizmete Kapatılması (Hotline/Suspend):
 • Tek Yönlü Kapama: Hattınızın tek yönlü olarak aramaya kapatılması durumunda, aranma hizmeti almaya devam ettiğiniz için kullanım/gün bazlı ücretlendirme yapılmaz. Tarife, paket aylık ücretinin tamamı ile kampanya, taahhüt indirimlerinizin tamamı faturanıza yansıtılmaya devam edilir. Örneğin; bir fatura dönemi içerisinde hattınız, 27 gün aktif - 3 gün borç nedeniyle tek yönlü kapalı ise; tarife/paket aylık ücretlerinin, kampanya/taahhüt indirimlerinizin tamamı faturanıza yansıtılır.
 • Çift Yönlü Kapama: Hattınızın herhangi bir sebeple (hat dondurma, borç, eksik evrak, fraud, vs.) çift yönlü olarak aramaya ve aranmaya kapatıldığı durumda ise hizmet almadığınızdan bu süre için ücretlendirme yapılmaz. Örneğin; hattınız 20 gün aktif – 10 gün borç nedeniyle çift yönlü kapalı ise; aylık ücretleriniz 20 gün hizmet aldığınız süre için Tarife ve Kampanya Aktivasyonu/Deaktivasyonu bölümündeki gibi hesaplanır.
 • İstisna: Hattın tek yönlü kapatılması konusunda yine BTK kararı gereğince Hat İptal Hotline ve Eksik Evrak sebebiyle hattı tek yönlü olarak aramaya kapatılan müşterilerden ilgili süre boyunca ücret alınmaması gerekmektedir. Bu sebeple müşterinin hattı, Hat İptal Hotline ve Eksik Evrak sebepleriyle tek yönlü kapalı olduğu süre için müşteriden aylık ücret alınmamaktadır. Örneğin; 25 gün aktif, 5 gün ise Hat İptal Hotline durumundasınız. Hizmet aldığınız 25 gün için Tarife ve Kampanya Aktivasyonu/Deaktivasyonu bölümündeki gibi ücretlendirilirsiniz.
 • İstisnalar:
 • Aylık Yenilenmeyen Kıbrıs Paketi (60 dakika): Kıbrıs Paketini satın alan müşterinin; paketi kullanım süresi, paketin satın alındığı fatura döneminde bitmeyip, bir sonraki fatura dönemine sarkıyorsa, müşterinin paketin tüm faydalarının tüketip tüketmediğine bakılmaz. Müşteri ilk fatura döneminde ne kadar kullanım yapmış olursa olsun, iki fatura döneminde de günlük ücret yansıtılır.
 • 1 Günlük ve Çoklu Fayda İçeren Paketler:7 günlükten daha kısa süreli paketler için prorate ücret hesaplanmaz. Paketin tam ücreti ilk faturaya yansıtılır. Çoklu fayda içeren (dakika,SMS,internet) ek paketlerin (örn; dakika ve internet, dakika ve SMS vb.) paketlerin aylık ücreti; paketin tamamı kullanıldıysa tam ücret, kullanılmadıysa günlük ücret olacak şekilde hesaplanacaktır.

Son Ödeme Tarihi Değişikliği

Mobil hattınızın fatura son ödeme tarihi aşağıdaki gibi güncellenecektir.

 • Aralık 2020'den itibaren, her ayın 18'i olan fatura son ödeme tarihi, her ayın 12'si olacaktır.
 • Son ödeme tarihi, resmi tatillere ve hafta sonuna göre değişiklik gösterebilir.

Özel İletişim Vergisi Düzenlemesine İlişkin Bilgilendirme

Ürün ve hizmetlerimizin fiyatları, Resmi Gazetede yayımlanan 29.01.2021 tarihli karar gereği ÖİV oranı %10 olarak revize edilmiş olup, ilgili değişiklik doğrultusunda ürün ve hizmet fiyatlarımız güncellenmiştir.

Hattım fatura borcu nedeniyle kapanırsa ne kadar ücret öderim?

4 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla ,borç nedeniyle kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 39 TL olarak güncellenmiştir.​

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği ÖİV oranı %10 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibarıyla fatura borcu nedeni ile hattın aramaya veya aranmaya kapatılması durumunda alınan hat kapama ücreti 32,54 TL; olarak güncellenmiştir.

20 Ekim 2020 tarihinden itibaren kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 31,90 TL olarak uygulanacaktır.​

Hat Dondurma Hizmeti İşlem Ücreti

Hat dondurma hizmeti nedir?
Hattınızı, askerlik, uzun süreli yurt dışında olma vb. nedenlerden ötürü kullanamayacağız durumlarda en az 3, en fazla 6 ay boyunca arama ve aranmalara kapatabileceğiniz bir servisimizdir.

Gerekli koşullar
​Hat Dondurma servisimizden yararlanabilmek için en az son 6 aydır Vestelcell faturalı mobil tarifelerinden birinde olmanız ve ödenmemiş faturanız olmaması gerekmektedir. Hat dondurma hizmetinden cihaz kampanyalarından yararlamakta olan, blackberry servisini kullanan ve tarifesi uygun olmayan aboneler yararlanamaz. Hat dondurma işlemini Çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için : 4446888

Dondurulan Hattın Açılması
Hat dondurma süresinin sonunda (min 3 ay, maks 6 ay) hat otomatik olarak açılır. Hattı dondurulmuş müşteriler, süre dolmadan önce hatlarını tekrar kullanmak istediklerinde, çağrı merkezini arayarak hatlarını açtırabilirler.

Hat dondurulma hizmetinde fatura çıkar mı?
3 ayda bir fatura çıkar. Bu faturaya sadece devletin aldığı aylık uygulanan Telekomünikasyon Kurumu (TK) Kullanım Ücreti ve 15 TL hat kapama ücreti yansır. Hattınızı dondurmadan önce veya hat dondurma sürecinin bittiği ay,tarifenizdeki kullanım faydalarından (Ses/SMS/İnternet) birini bitirdiyseniz tarife ücretinizin tamamı, tarife faydalarından birini bitirmediyseniz gün bazlı ücretlendirilirsiniz.

Hat dondurma hizmeti ücretli midir?
30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği ÖİV oranı %10 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibarıyla hat dondurma ücreti 15,30 TL olarak güncellenmiştir.
Hat Dondurma işleminin ücreti 15,30 TL (tüm vergiler dahil) olup, hattın dondurulduğu tarih itibariyle çıkacak ilk faturaya yansıtılacaktır.

Faturalı Hat Vergileri Nelerdir?

 • Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi:2020 yılında 79 TL olan YTÖİV(Yeni Tahsis Özel İletişim Vergisi) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıllık 86 TL/ YIL olarak güncellenmiştir.
 • Telsiz Ruhsat Ücreti:2020 yılında 34,15 TL olan telsiz ruhsat ücreti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıllık 37,26 TL/ YIL olarak güncellenmiştir. Faturalı hatlarda yeni aboneliklerin ilk yılı için yılın kalan ayına bölünerek faturalandırılır.
 • Telsiz Kullanım Ücreti:2020 yılında 34,15 TL olan telsiz kullanım ücreti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıllık 37,26 TL/ YIL (aylık 3,11 TL) olarak güncellenmiştir. Bu ücret, kullanımlardan bağımsız olarak her ay faturaya yansır.

Faturalı Mobil Tarife Konuşma ve SMS Ücretleri

*8 Nisan 2021 itibariyle güncellenen aşım ücretleri şu şekildedir:

Belirtilen tarifelerden*, 8 Nisan 2021 öncesi taahhüt vermiş ve taahhütlü faydalanan müşteriler ücret değişikliğinden etkilenmeyeceklerdir.Taahhüt sürelerinin dolması, tarife değişikliği yapmaları ve yeniden taahhüt vermeleri durumunda, aşağıdaki tablodaki güncel ses ve sms aşım ücretleri üzerinden ücretlendirileceklerdir.

 • KONUŞMA: 90 Kr/Dk
 • SMS: 90 Kr/SMS

Tarifeler: Vestelcell Gururla 3GB,Vestelcell Gururla 6GB,Vestelcell Gururla 9GB, Katlanan Mini, Katlanan Midi, Katlanan Maksi

*29.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar gereği ÖİV oranı %10 olarak güncellenmiştir. 1 Şubat 2021 itibariyla geçerli aşım ücretleri aşağıdaki gibi revize edilmiştir.Tarife ve varsa farklı kampanya/paket kapsamındaki dakika ve SMS kullanım hakları sona erdikten sonraki yurt içi kullanımlarının standart ücretlendirmesi güncellenmiştir.

 • KONUŞMA: 66,23 Kr/Dk
 • SMS: 47,61 Kr/SMS

Tarifeler: Vestelcell Gururla 3GB,Vestelcell Gururla 6GB,Vestelcell Gururla 9GB, Katlanan Mini, Katlanan Midi, Katlanan Maksi

*29.01.2021 öncesi aşım ücretleri şu şekildedir:

 • KONUŞMA: 64,94 Kr/Dk
 • SMS: 46,68 Kr/SMS

Tarifeler: Vestelcell Gururla 3GB,Vestelcell Gururla 6GB,Vestelcell Gururla 9GB, Katlanan Mini, Katlanan Midi, Katlanan Maksi

Engelli, Gazi ve Şehit Yakınlarına Özel Faturalı Mobil Hizmetler Nelerdir?

Erişilebilir Yaşam Mobil Teklifler:

Faturalı %25 indirim kampanyası engelliler, harp ve vazife şehitlerinin eş ve çocukları ile gazileri kapsamaktadır. Müşterilerimizin ilgili durumlarını gösterir rapor veya kimlik ile başvurmaları ve engelli, gazi veya şehit yakını olma bilgisinin bu hizmetin sunumu kapsamında işlenmesine dair açık rızalarını iletmesi halinde geçerlidir. Faturalı müşterilerimiz için; tüm bireysel faturalı tarife, abonelik paketi ve kampanyalarda, katma değerli hizmetler hariç olmak üzere, KDV matrahı (KDV hariç tutar) üzerinden 25% oranında indirim uygulanacaktır. İndirimden şehit yakını olma belgesi ile 8 kişiye kadar şehit yakını faydalanabilmektedir. Abonelik başvurusu tek kullanıcı üzerinden gerçekleştirilecektir. Abonelik başvurusu engelli ve gazi tarafından yapılacaksa, abonelik engelli ve gazi üzerine gerçekleşecektir. Eğer Engelli, Şehit ve Gazinin Yakını abonelik için başvurursa kampanyalardan faydalanabilecek ve abonelik başvuran kişi üzerine gerçekleşecektir. Tekil dijital servis paketleri, cihaz ücretleri, katma değerli hizmetler, devir, sim kart, açma / kapama (abone isteğiyle hat kapama), yeniden hızlandırma (ihya/borçtan açma), yeni hat, yeni tesis ve numara değişikliği gibi ücretlendirmeler kapsam dışındadır. İndirim talebi gerçekleştiğinde aboneye SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. %25 indirim kampanyasından faydalanabilmek için talep edilen evrakların eksiksiz olarak Vestelcell Mağazalarına teslim edilmesi gerekmektedir.

Talep edilen evraklar nedir?

Mevcut abonelik evraklarına ek olarak
Engelli ve Gaziler için gerekli belgeler;

 • Engelli/Gazi kimlik kartı/Engelli seyahat kartı veya Sağlık Kurulu Raporu*
 • Açık Rıza Belgesi

Engellilerin 1. dereceden yakınları için gerekli belgeler;

 • Engelli kimlik kartı/Engelli seyahat kartı veya Sağlık Kurulu Raporu*
 • Engelli nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı
 • Yakınlığını belgeleyen Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Açık Rıza Belgesi
 • (*%40 iş gücü kaybını belirtir sağlık raporu)

Gazi ve Şehitlerin 1. dereceden yakınları için gerekli belgeler;

 • Gazi ve Şehit yakını müşteriye ait Emekli Sandığı Serbest Kartı veya SGK Ücretsiz Seyahat Kartı
 • Gazi nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı
 • Yakınlığını belgeleyen Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Açık Rıza Belgesi
 • * Engellilik oranında 40% ve üzeri baz alınmaktadır.

Engelliler için Açık Rıza metnini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Gazi ve şehit yakınları için Açık Rıza metnini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.